คอห วยแห่ส่องอ่ างน้ำมนต์ ไอ้ไข่

ชาวบ้ านแห่ส่องน้ำต าเที ยน ที่อ่างน้ำมนต์ “ไอ้ไข่” วัดโบสถ์ร าษฎรศรัทธา หลังให้โ ชคล าภมาอย่ างต่อเนื่ อง ขณะที่คอห วยไม่พลาด “เลขเด็ด” เสี่ ยงโ ชค 16/4/64

วันที่ 13 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่บริเวณวัดโบสถ์ร าษฎรศรัทธา ตำบลบ างระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พบชาวบ้ านเดินทางมาจุดธูปกร าบไหว้ขอพร ขอโ ชคล าภ พร้อมส่องตัวเลข น้ำต าเที ยนในอ่างน้ำมนต์ ไอ้ไข่ กุมารเทพ

กันอย่ างคึกคัก โดยเห็นน้ำต าเทียนที่อ่ างน้ำมนต์เป็นตัวเลข 713, 56 เตรี ยมนำไปเสี่ ยงด วง

สำหรับรูปปั้นไอ้ไข่วัดโบสถ์ร าษฎรศรัทธา ได้อัญเชิญมาจ ากวัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธร รมร าช ซึ่งทางไอ้ไข่ กุมารเทพ

ได้ให้โ ชคล าภชาวบ้ านอย่ างต่อเนื่ อง โดยเมื่องวดที่ผ่ านมามีชาวบ้ านได้ตัวเลขจ ากอ่างน้ำมนต์ นำไปเสี่ ยงด วง

เมื่อสมใจปร ารถน าได้นำ ขนมเปี๊ยะ, รูปปั้นไก่ช น, ชุดทหาร, หนังสติ๊ก และของเล่นต่ างๆ มาแ ก้บนกันเป็นจำนวนมาก.

ข้อมูลthairath