เ ผย6 อันดั บร าศีด วงเ ฮง เ ดือน มีน าคม 64

วันนี้ ( 10 มีนาคม 2564 ) อาจารย์ออย หมอดูชื่อดัง

ได้มีการโพสต์รูปภาพผ่านเพจ ด วง 12 ร าศี ทำนายด วงช ะต าร าศีด วงดีเดือนมีนาคม

ระบุข้อความเอาไว้ว่า “6 ร าศี ด วงเฮง เตรียมรับโ ชค การเ งิน การงาน เดือนมีนาคม 2564”

อันดั บ 6 ร าศีพิจิก เป็นร าศีที่ 8 ตามตำร าของโหร าศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่างร าศีตุลกับร าศีธนู มีสัญลักษณ์เป็นแมงป่อง (บ างตำร าเป็นนกอินทรีหรืองู)[ต้องการอ้างอิง]

ช่วงวันที่ครอบคลุมของร าศีพิจิกนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน

ส่วนแบบนิร ายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

อันดั บ 5 ร าศีตุลย์ เป็นร าศีที่ 7 ตามตำร าของโหร าศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่างร าศีกันย์กับร าศีพิจิก มีสัญลักษณ์เป็นคันชั่งหรือตร าชู ช่วงวันที่ครอบคลุมของร าศีตุลนั้น

ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 24 กันย ายน ถึง 23 ตุลาคม

ส่วนแบบนิร ายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน

อันดั บ 4 ร าศีพฤษภ เป็นร าศีที่ 2 ตามตำร าของโหร าศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่างร าศีเมษกับร าศีเมถุน มีสัญลักษณ์เป็นวัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของร าศีพฤษภนั้น

ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม

ส่วนแบบนิร ายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน

อันดั บ 3 ร าศีมังกร เป็นร าศีที่ 10 ตามตำร าของโหร าศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่างร าศีธนูกับร าศีกุมภ์ มีสัญลักษณ์เป็นครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลา

ช่วงวันที่ครอบคลุมของร าศีมกรนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ถึง 20 มกร าคม

ส่วนแบบนิร ายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 มกร าคม ถึง 14 กุมภาพันธ์

อันดั บ 2 ร าศีกุมภ์ เป็นร าศีที่ 11 ตามตำร าของโหร าศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่างร าศีมกรกับร าศีมีน มีสัญลักษณ์เป็นผู้ชายแบกหม้อน้ำ

ช่วงวันที่ครอบคลุมของร าศีกุมภ์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มกร าคม ถึง 19 กุมภาพันธ์

ส่วนแบบนิร ายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

อันดั บ 1 ร าศีธนู เป็นร าศีที่ 9 ตามตำร าของโหร าศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่างร าศีพิจิกกับร าศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู

ช่วงวันที่ครอบคลุมของร าศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม

ส่วนแบบนิร ายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกร าคม

ข้อมูลtnews