ร าค าน้ำมันวันนี้ ร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (25 พ.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.35 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.08 บ าท

ด้านร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 จำหน่ายที่ร าค า 24.49 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.49 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.26 บ าท ขณะที่ร าค าน้ำมันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.59 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.49 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.49 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.24 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.26 บ าท