บั ตรประชาช น ใบเดียวยื ม 20,000 ได้เลย

เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่นิย มในอยู่ขน าดนี้ สำหรับแอป ที่กล่าวถึงคือ แอปห้ าให้มันนี่ เป็น

แอปกู้เงิ นออนไลน์ที่สามารถด าวน์โหลดตัว แอป ได้ผ่าน Google Store ในมือถือของท่านได้เลย

และที่สำคัญที่สุด ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรั พย์ค้ำประกันหรือผู้ค้ำประกัน สามารถยื่ นกู้ผ่านมือถือของท่านได้เลยสะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวลา

สำหรับขั้นตอนขอสิ นเชื่ อผ่านทางมือถือโดยใช้ แอป ให้มันนี่มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหา แอป ให้มันมีใน Google Play ในมือถือของท่านแล้วก็กดด าวน์โหลดลงในมือถือ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทำการด าวน์โหลดแอปเส ร็จเรียบร้ อยให้ท่านทำการเปิ ด แอป

ขึ้นมาแล้วกดลงทะเบี ยนเข้าใช้งานโดยการขอยื นยันตัวตนผ่านทางธนาค าร SCB หรือ แอป Easy แล้วทำการสร้ างรหั สเพื่อความปลอดภั ย

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับการอนุมัติเส ร็จแล้วรอรับเงิ น และทำการถ อนเงิ นออกมาใช้ได้เลย

ข้อดีของ แอป ให้มันนี่คือ

-อนุมั ติไวไม่เกิ น 30 นาที

-ใช้แค่บั ตรประชาช นใบเดียวก็สามารถส มัครได้

-ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีสลิปเงิ นเดือนๆ

-วงเ งินที่สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 100,000 บ าท

-เลือกผ่อนสบ ายๆนานถึง 12 เดือนเลยทีเดียว

เรียบเรียง siamnews