ร าค าน้ำมันวันนี้ ร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (24 พ.ค.) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.35 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.08 บ าท

ร ายงานร าค าดีเซลล่าสุด จำหน่ายที่ร าค า 24.49 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.49 บ าท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.26 บ าท ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่ งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:37 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.59 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.49 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.49 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.24 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.26 บ าท