หม อช้ าง เตื อนแ รง 2 ร าศี อย่ าปร ะมาท ระวั งอุบั ติเห ตุ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่หลายๆคนกังว ลและสงสัยกันเป็นอย่ างมาก หลังหมอชื่อดังอย่ าง หมอช้างได้ออกมาเ ผยว่า

เตือนช่วงสัปดาห์หน้า วันที่ 26 พ.ค.64 ซึ่ งตรงกับวันวิสาขบูชา พระจันทร์เต็มด วง ร าหูอ มจันทร์แบบเต็ม ด ว ง

เห็นได้ในเมืองไทย และเกิ ดขึ้นในวันพุธกลางคืน ซึ่ งเป็นร าหูอยู่แล้ว จึงเป็นร าหูซ้อนร าหู ตอนนี้อย่าประมาทโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าต้องระมัดระวัง

อันนี้ไม่ใช่ร าหูย้ ายมีคนบอกจะไปตั้งโต๊ะไหว้ไม่ใช่อย่ างนั้น ร าหูอมจันทร์ คนที่ร าหูเข้าอยู่แล้วจะแ รงต้องระวังเป็นพิเ ศษ

คนที่ร าหูเข้าอยู่แล้ว คือ ผู้ที่เกิ ด ร า ศี พฤษภ และ ร า ศี พิจิก เ หตุก ารณ์นี้เกิ ดขึ้นคืนวันที่ 26 พ.ค. 64

แต่ไม่ใช่ระวังเฉพาะวันที่ 26 แต่สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ที่ต้องระวัง และผู้ที่เกิ ดวันอาทิตย์ , วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน ต้องดูแลเป็นพิเ ศษ

โดย ร าศีพฤษภ และ ร าศีพิจิก ต้องระวังเรื่อง สุ ข ภ า พ อันดับหนึ่ง หากกังวลเรื่อง โ ร ค ที่กำลัง ร ะ บ า ด อย่ าทำตัวเองให้เสี่ ยง

และให้ระวังเรื่อง อุ บั ติ เ ห ตุ ช่วงเวลาสั้นแต่แ รง ไม่ต้องไปไหว้อะไรที่ไหน สวดมนต์อยู่ที่บ้ าน เดี๋ยวลงบทส วดไว้ให้เพื่อให้แคล้วคล าดมีสติ

หมอช้ าง ยังบอกด้วยว่า เดือนหน้าก็มีดาวปะทะกันอีกต้องระวัง

ภาพจากร ายการแฉ

ภาพจากร ายการแฉ

เรียบเรียงโดย siamtopic