ร าค าทองล่าสุดวันนี้ คนแห่เต็มร้ านทอง

ร าค าทองคำล่าสุดวันนี้ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.24 นาทีที่ผ่านมา ร าค าทองคำปรั บพุ่งขึ้นอยู่ที่ 100 บ าท

จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกา ศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.30 น. ปรับขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้ อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ปรับขึ้น 50 บ าท ทุ บสถิติสูงสุดใหม่ของปี

ซึ่ งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ส่วนสัปดาห์ที่แล้วร าค าทองปรับขึ้นรวม 600 บ าท

ร าค าทองคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 27,900.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,000.00 บ าท

ในส่วนของ ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 27,394.12 บ าท ขายออกบ าทละ 28,500.00 บ าท

เรียบเรียงโดย siamtopic