กรมอุตุฯ เตื อน 50 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแร งขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบ างพื้นที่

และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ขอให้ประชาช นบริเ วณดังกล่าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ ส่วนชาวเรือบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเ วณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง พายุดีเปรสชั่นที่ปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในวันนี้ (24 พ.ค.2564)

ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2564

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้