ร าค าน้ำมันวันนี้ ร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (23 พ.ค.) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 27.35 บาท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 27.08 บาท

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด ราคาอยู่ที่ 24.49 บาท ดีเซล B7 ราคา 27.49 บาท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.26 บาท สำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:08 น. ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บาท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บาท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.84 บาท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.59 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.49 บาท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.49 บาท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.24 บาท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.26 บาท