พรุ่ งนี้ ร าค าน้ำมัน ปรับลดทุกชนิ ด

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนใช้รถ เมื่อ ปตท. บ างจาก ประกาศปรั บลดร าค าน้ำมันทุกชนิ ด

วันที่ 22 พ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า บมจ.ปตท. และ บมจ.บ างจากปิโตรเลียม

ปรั บลดร าค าน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกช นิด 50 สต. ยกเว้น E85 ปรับลด 30 สต างค์/ลิตร

กลุ่มดีเซลทุกชนิ ด ปรั บลด 30 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 64

เติมน้ำมัน

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 27.35 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 27.08 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 25.84 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 21.59 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 24.24 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 24.49 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 27.49 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 32.26 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ร าค าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.