ร าค าทองวันนี้ พุ่งขึ้นอีกแล้ว

ร าค าทองวันนี้ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.24 น. ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้ อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดี

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 4 รอบ รวมปรับเพิ่มขึ้น 50 บ าท

ร าค าซื้ อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,300

รับซื้ อบ าทละ 27,197.04

ร าค าทองแท่ง ขายออกบ าทละ 27,800

รับซื้ อบ าทละ 27,700

ร าค าซื้ อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,250

รับซื้ อบ าทละ 27,151.56

ร าค าทองแท่ง ขายออกบ าทละ 27,750

รับซื้ อบ าทละ 27,650