ร าค าทองวันนี้ คนแห่ขายหลังเห็นร าค าทอง

20 พ.ค. 2564 เวลา 10:17 น.

ร าค าทองคำประจำวันที่ 20 พ.ค.2564 ปรับขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 19 พ.ค.

ที่ผ่านมา โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,300 บ าท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้ าทองคำ

เมื่อเวลา 09.25 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,700 บ าท ขายออกบ าทละ 27,800 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,197.04 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 28,300 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,872.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 20 พ.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้ อ บ าทละ 27,700 บ าท

ขายออก บ าทละ 27,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บ าทละ 27,197.04 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,300 บ าท