ร าค าท องวันนี้ อีกนิดเดี ยวแตะ 30,000 บ าท

ร าค าท องวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.24 น.

คงที่ไม่เพิ่มไม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้ อขายครั้งสุดท้ายของอังค าร ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 5 รอบ

รวมปรับขึ้น 250 บ าท ซึ่ งเป็นจุดสูงสุดให ม่ของปี และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

ร าค าซื้ อขายท องคำในประเทศชนิ ด 96.5% วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าท องรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,300

รับซื้ อบ าทละ 27,197.04

ร าค าท องแท่ง ขายออกบ าทละ 27,800

รับ ซื้ อบ าทละ 27,700

ร าค าซื้ อขายท องคำในประเทศชนิด 96.5% วันอังค ารที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 5 ครั้งสุดท้าย)

ร าค า ท องรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,300 รับซื้ อบ าทละ 27,197.04

ร าค าท องแท่ง ขายออกบ าทละ 27,800 รับซื้ อบ าทละ 27,700