รีบตั ดสิ นใจเลยร าค าท องวันนี้ 17 พ.ค.64 พุ่งพร วด

ร าค าท องคำประจำวันที่ 17 พ.ค.2564 สมาคมค้ าท องคำ ประกาศร าค าซื้ อขายครั้งแรก ปรับขึ้นบ าทละ 200 บ าท

เปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ ท องรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,000 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้ าท องคำ

ที่เผ ยแพ ร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.27 น.ที่ผ่านมา

ท องคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,400 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 27,500 บ าท

ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านร าค าท องรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,909.00 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 28,000 บ าท

ข ณะที่ร าค าท องคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,850.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าท องคำ วันที่ 17 พ.ค.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ท องแท่ง

•รับซื้ อ บ าทละ 27,400 บ าท

•ขายออก บ าทละ 27,500 บ าท

ท องรูปพรรณ

•รับซื้ อ บ าทละ 26,909. บ าท

•ขายออก บ าทละ 28,000 บ าท