ด วงขึ้นไม่ค าดฝัน 3 ร าศี มีเก ณฑ์ร่ำร วยจากงานออนไลน์

ดูด วง 3 ร าศี หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไ ทยรั ฐออนไลน์ ออร่าเศ รษฐีจับ รุ่งโรจน์เกิ นค าด

ด วงขึ้นแบบไม่ค าดฝัน มีเก ณฑ์ร วยจากงานออนไลน์

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

ช่วงนี้ด วงการงานดี มีความก้าวหน้า รุ่งโรจน์เกิ นค าด แล้วถ้ายิ่งทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับออนไลน์

แม้เพียงเกี่ยวข้องแค่นิดเดี ยวก็ถือว่าดี หรือถ้าใครทำธุรกิจอยู่ ก็ควรลองทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สั กนิด

รับรองว่าจะเป็นจุดเริ่ มต้นที่ดี สำหรับงานคุณแน่นอน

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

การงานมีโอกาสก้าวหน้า ด วงชะตาแจ่มใส ไม่ต้องแปลกใจถ้ารู้สึกว่าด วงสวิง บ างช่วงดี

บ างช่วงเหนื่ อยอย่ างช่วงนี้ดี ด วงขึ้นแบบงงๆ มีโอกาสได้ดี ประสบความสำเร็ จแบบงงๆ

และถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์จะเปรี้ ยงปังอย่ างมาก

ร าศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ด วงดีขึ้นมากเรื่องเงิ นๆ ท องๆ ก็ดี หากทำงานออนไลน์จะดีมาก หรือถ้าทำอาชีพที่ไม่มีสิ นค้ า

หรือมีสิ นค้ าแต่เร าไม่ได้ผลิ ตเอง อันนี้จะดี เรียกว่า “เข้าทางด วง”

เคล็ ดลับปั้นธุรกิจออนไลน์ให้พุ่งสู่เป้าหม าย

การเลือกใช้สีถือว่าเป็นเรื่ องสำคัญ ถ้าเร าเลือกใช้สีที่ดี ย่อมเป็นผลดีแก่ด วงชะตา แต่มีบ างสีที่ค วรหลีกเลี่ ยง

คนเกิ ดวันอาทิตย์ ไม่ถูกโฉลกกับสีฟ้า น้ำเงิ น

คนเกิ ดวันจันทร์ ไม่ถูกโฉลกกับสีแ ดง

คนเกิ ดวันอังค าร ไม่ถูกโฉลกกับสีขาว เหลือง

คนเกิ ดวันพุธ (กลางวัน) ไม่ถูกโฉลกกับสีชมพู

คนเกิ ดวันพุธ (กลางคืน) ไม่ถูกโฉลกกับสีน้ำตาล ส้ม

คนเกิ ดวันพฤหัสบดี ไม่ถูกโฉลกกับสีดำ

คนเกิ ดวันศุกร์ ไม่ถูกโฉลกกับสีเทา

คนเกิ ดวันเส าร์ ไม่ถูกโฉลกกับสีเขียว