ตร วจสอบร าค าน้ำมันเลย ปรับลดทุกชนิ ด มีผลวันพรุ่ งนี้

ปตท. และบ างจากปิโตรเลี ยม ประกาศปรั บลด “ร าค าน้ำมัน” กลุ่มแก๊สโซฮอล์ 40 สต.

ยกเว้ น E85 ปรั บลด 20 สต. ดีเซล ปรั บลด 30 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่ งนี้

วันที่ 14 พ.ค. 64 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า บมจ.บ างจากปิโตรเลี ยม

ประกาศลดร าค าน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิ ด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้ น E85 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร

สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิ ด ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 64 นี้

สำหรับร าค าให ม่มีดังนี้ GSH95S EVO อยู่ที่ 27.35 บ าท/ลิตร, GSH91S EVO อยู่ที่ 27.08 บ าท/ลิตร,

GSH E20S EVO อยู่ที่ 25.84 บ าท/ลิตร, GSH E85S EVO อยู่ที่ 21.59 บ าท/ลิตร,

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 24.04 บ าท/ลิตร, Hi Diesel S B10 อยู่ที่ =24.29 บ าท/ลิตร,

Hi Diesel S อยู่ที่ 27.29 บ าท/ลิตร, Hi Premium Diesel S อยู่ที่32.06 บ าท/ลิตร

(ร าค าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)