หมอมีน สกรีนด วงเลิฟ เผ ย 3 ด วงความรัก 15-21 พ.ค. 64

นอกจากด วงร ายวัน ร ายสัปดาห์ หรือร ายปีแล้ว ดูด วงตามวันเกิ ดยังได้รับความสนใจมากไม่น้อยเช่นกัน

จะพาไปเช็ กด วงความรักของคนทั้งสามเพศ กับ หมอมีน สกรีนด วงเลิฟ หรือ

อาจารย์อรรถพล น้อยวงศ์

วันจันทร์

ชาย : พบกับปัญหาความรักเรื่องของมือที่สามมานาน คุณจะได้เลือกระหว่างไปต่อหรือหยุดเพียงแค่นี้

โดยการเลือกควรเอาใจตัวเองคิดแล้วจะเป็นไปได้ด้วยดี

หญิง : คนโสดความรักถือว่าดี หากเริ่ มคบหาใครสักคนที่มีคนรักอยู่แล้ว และพวกเขาอยู่ในช่วงระหองระแหงกัน

ควรตีตัวออกห่างมีแต่จะเกิ ดผลด้านลบต่อชี วิ ต

เกย์ : ความรักของคุณจะเริ่ มลงตัวกับคนที่คิดกำลังคบสักคนอย่ างจริงจัง

โดยที่คุณเขาก็แสดงออกว่าคุณคือตัวจริงอย่ างชัดเจนแล้วเช่นกัน

การเสริมด วง : ปรับเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัว เสื้อผ้าหน้าผมแบบง่ายๆ ดูดี

เสริ มให้ปัญหาความรักทุกอย่ างมีทางออก

ฤกษ์เวลา Love Love : 03.59

วันพุธ

ชาย : ความรักคุณจะลำบ ากใจกับเพื่อนและคนรักในความไม่ลงรอยสักเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

คนกลางอย่ างคุณควรทำตัวเป็นกลาง ให้เรื่องทุกอย่ างคลี่คลายได้ด้วยตนเอง

หญิง : เวลาเป็นตัวสำคัญในการกำหนดความรักของคุณทั้งสองฝ่าย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลากับตัวเองเป็นที่ตั้ง ควรแบ่งเวลาให้คนรักเสี ยบ้ าง ก่อนเสี ยความรู้สึกทั้งสองฝ่าย

เกย์ : จุดจบของความรักใครหลายคน หากช่วงนี้มีปัญหาและต้องเลือกทางเดินของตัวเอง

หรือไปต่อกับคนรัก คุณจะได้คำตอบจากคนรอบข้างช่วยคิดและตัดสินใจ

การเสริ มด วง : การบริจาคทาน จะเสริ มด วงให้คนรอบข้างรักและช่วยเหลือคุณเรื่องความรัก

ฤกษ์เวลา Love Love : 04.49

วันศุกร์

ชาย : คุณจะได้เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาเรื่องความรักของใครสักคน แต่ความเห็นครั้งนี้ควรเป็นกลางเข้าไว้

เพราะเมื่อเขาคืนดีกัน คุณนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายโดนเททิ้งหมดความหม าย

หญิง : เริ่มต้นคบหาใครสักคน อุปสรรคขวางกั้นจะเกิ ดขึ้นและเป็นการพิสูจน์ว่าเขารักคุณจริงหรือไม่

หากผ่านด่านนี้ไปได้คุณทั้งสองจะได้คบหากันอย่ างย าวนาน

เกย์ : ถ้าคุณคิดจะมีคู่ครองไม่ว่าจะเป็นการตั ดสินใจส่วนตัว หรือคนรอบข้าง

ระวังจะถูกใส่ร้ ายจากคนใกล้ตัวเรื่องประวัติในด้านความรักไม่สู้ดีนัก

การเสริ มด วง : การบริจาคเสื้อผ้าใหม่ให้คนที่ลำบ าก เสริ มด วงให้คุณมีรักใ ห ม่ที่ดีด้วยเช่นกัน

ฤกษ์เวลา Love Love : 08.09