อ.คฑาชี้ หลังดาวศุกร์ย้ ายวันนี้ 4 ร าศีไหนปังสุ ด

ร าศีไหนปังรับดาวศุกร์ย้ าย 2564 วันนี้วันพฤหัสฯ ที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 16.20 น.

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร บอกว่าหลังดาวศุกร์ย้ าย จะมี 4 ร าศีสุ ดปัง เช็ กเลย

ร าศีพฤษภ

การเงิ นเด่น บุญบ ารมีที่สร้ างมา และสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์จะส่งผลให้มีโช ค

โปรเจกต์ที่ทำประสบความสำเร็จ แต่ก็ต้องระวังถูกหล อกถูกโ กง ซ่อมรถ ซ่อมบ้ าน

ร าศีพิจิก

กใจเสน่หารุ นแ รง แต่ก็ต้องระวั งรักจนหลง หล อกให้รักให้รอ จึงต้องดูคนที่เข้ามาช่วงนี้ดีๆ

ร าศีกุมภ์

การงานเด่น จะได้รับมอบหม ายงานให ม่ๆ ได้เลื่ อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ต้องระวังเอกสารสัญญาผิ ด พล าด หรือผิ ดพล าดในขั้นตอนการดำเนินงานด้วย

ร าศีสิงห์

เด่นเรื่องอาหารการกิน ช่วงนี้จะมีความสุข อุดมสมบู รณ์เรื่องอาหารเป็นพิเ ศษ

อาจได้ทานอาหารที่ชอบ หรือแปลกให ม่ แต่ต้องระวั งอาหารเป็นพิ ษ กรดไหลย้อน ทางเดินอาหารด้วยครับ