ร าค าทองคำเช้าวันนี้ 11พ.ค.

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตลาดเช้าวันจันทร์ ปรับขึ้นแล้ว 2 ครั้ง รวม 100 บ าท (09.54 น.)

โดยร าค า “ท องคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 27,000 ร าค า “ท องรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 27,500

วันที่ 11 พ.ค. 64 สมาคมค้ าท องคำร ายงานว่า ร าค าท องไทยวันนี้ เปิ ดตลาดปรับขึ้นแล้ว 2 ครั้ง รวม 100 บ าท

(ณ เวลา 09.54 น.) ส่งผลให้

ท องคำแ ท่ ง รับซื้อบ าทละ 26,900 ขายออกบ าทละ 27,000 บ าท

ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 26,408.72 ขายออกบ าทละ 27,500 บ าท.