3 วันเกิ ดด วงเสื อนอนกิน มีเก ณฑ์สุขสบ ายจากน้ำพักน้ำแ รงของตัวเองที่ผ่านมา

บทความดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อของคนไทยที่อยู่มาช้านาน

เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนั้น ต้องผ่านการดูด วงกันมาก่อนอย่ างแน่นอนค่ะ

อันดับที่ 3 ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

แนะนำว่าคุณต้องเริ่มหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพและความสวยงามของคุณให้มากขึ้นแบบด่ วนๆเลย

อาจจะเป็นคอร์สเสริมความงามต่าง ๆ หรือเข้าฟิตเนส เล่นโยคะก็ได้

จะเสริมทั้งสุขภาพภายในและความมั่นใจภายนอกได้เป็นอย่ างดีเลย

นอกจากนี้ยังจะช่วยดึงดูดความรักดี ๆ ให้กับคุณได้ด้วยนะ

มี เ ก ณ ฑ์ ที่ดีในเรื่องของการเงิ น โช คลาภ คำอธิฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุจำลองจะให้โช ค

มี เ ก ณ ฑ์ รับเงิ นสดหลักแส นเอาไปดาวน์คอนโดเป็นของตัวเองได้เลย สำหรับคนโสดและแม่ม่า ยลู กติด

จะมีผู้ใหญ่ใจดี มีฐานะ เข้ามาอุปถัมภ์ ช่วยช่วยเหลือแบ่งเบ าหนี้สิน

หากทัศนคติตรงกัน คบกันย าวๆเกิน 3 ปี มีสิ ทธิ์ถึงขั้นแต่ง ง า น

อันดับที่ 2 ท่านที่เกิ ดวันเส าร์

ชี วิตลำบ ากมาเป็น 10 ปี ทำ ง า น สิ่งที่คุณควรปรับเปลี่ยนเพื่อรับความเฮงก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

รอบตัวให้ถูกหลักฮวงจุ้ยและเป็นระเบี ยบเรี ยบร้อย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งโต๊ะทำ ง า น เตียงนอน และอื่น ๆ

เพราะหากว่าฮวงจุ้ยดีรับรองว่าการ ง า น ปังและร าบรื่นขึ้นแน่นอน ชิลล์ ๆ เลยเนอะ

มี เ ก ณ ฑ์ ที่ดีในเรื่องของการเงิ น โช คลาภ เลขจาก ง า น ปิดทองลูกนิมิตจะให้โช ค

มี เ ก ณ ฑ์ รับเงินหลักล้ าน เอาไปปลดหนี้ปลดสิน ซื้ อบ้านให ม่ได้เลย พ่อแม่และครอบครัวมีชี วิตที่ดีขึ้น สุขสบ าย

พ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไป และดว งชะต าจะค่อยๆดีขึ้นต ามลำดับถืออว่าเป็น 1 ใน 3 ของดว งเสื อนอนกินเลยก็ว่าได้

ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวๆจนถึงตลอดปี 2564 เลย

การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะช่วยเสริมดว ง เสริมบุญบ ารมีเก่าที่มีอยู่

อันดับที่ 1 ท่านที่เกิ ดวันศุกร์

แนะนำให้คุณหาเวลาหรือหาโอกาสไปทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา หรือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อย ๆ

รวมทั้งการทำบุญบริจาคโลงศพ จะช่วยแก้เคล็ดสะเดาะเคร าะห์จากร้ ายให้กลายเป็นดีได้ค่ะ

หรืออย่ างน้อยก็จะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบ าได้ และ! อย่ าลืมมีสติในการใช้ชีวิต ไม่ประมาทกันด้วยนะคะ

ปี 64 เป็นต้นไป ดว งชะต าท่าน มี เ ก ณ ฑ์ ที่ดีในเรื่องของการเงิ น โช คลาภเลขจากเกจิดังจะให้โช ค

มี เ ก ณ ฑ์ รับเงิ นสดหลักแสนเอาไปดาวน์คอนโดเป็นของตัวเองได้เลย คนโสดและแม่ม่ายลูกติด

จะมีคน มีอายุเข้ามาจีบ อาจเป็นได้ทั้งคนไทยหรือต่างชาติ และสำหรับในปี 2564 นี้

ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน มี เ ก ณ ฑ์ เป็นเศร ษฐีให ม่ ป้ายแดง