ทำนายด วง 3 วันเกิ ด รอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. 64

โดย…หมอพลอย สวนผึ้ง

การพย าก รณ์ร ายสัปดาห์ประจำวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ

จันทรคติ วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู ถึง วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีฉลู

ด วงดาวในร าศีจักรมีการโคจรสถิต ดังนี้ โดยดาวมฤตยู (๐) สถิตร าศีเมษ, ดาวอาทิตย์(๑)

ดาวพุธ (๔) ดาวศุกร์ (๖) ดาวร าหู(๘) ร่วมสถิตร าศีพฤษภ, ดาวอังค าร(๓) ดาวจันทร์(๒) ร่วมสถิตร าศีมิถุน,

ดาวเกตุ(๙) สถิตร าศีกันย์, ดาวเส าร์(๗) สถิตร าศีมังกร, ดาวพฤหัสบดี(๕) สถิตร าศีกุมภ์

เป็นช่วงที่ด วงดาวมีการโคจรย้ ายสถิต และเดินโคจรไม่ปกติ และมีการรวมตัวกันหลายดาวที่ร าศีพฤษภ

ย่อมมีอิทธิพลต่อคนทั้ง ๗ วัน ดังนี้

ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

สัปดาห์นี้ ชีวิตสบ ายๆ แบบเบริ์ด เบริ์ด ไม่ทุกข์ร้ อนใดใด มีความสุขกับสิ่งรอบตัว มีแ รง

ความคิดที่กำลังมุ่งมั่นทำบ างสิ่งบ างอย่ างแบบจริงจัง

การงาน

สัปดาห์นี้ ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว ช่วงนี้ผลตอบรับดี มีหลายได้เข้ามาหลายช่องทาง

เป็นช่วงที่การงานเริ่มส่งผลดีกับตัวคุณเองให้มีความก้าวหน้า

การเงิ น

สัปดาห์นี้ เงิ นอยู่ในกระเป๋าไม่นาน สะพัดน่าดู มีร ายจ่ายมารอแล้ว หมุนเงิ นมือระวัง

รับซ้ายจ่ายขวา แต่ยังดีที่ยังมีเข้ามาให้พอหายใจหายคอได้บ้ าง

ความรัก

สัปดาห์นี้ สำหรับคนโสด อยู่กับตัวเองสบ ายใจดีที่สุด ส่วนคนมีคู่

ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเอง แต่ยังรักกันดีอยู่ ไม่หนีหายไปไหน

สุขภาพ

สัปดาห์นี้ ระวังปัญหาเกี่ยวกับฝ่ามือ ข้อมือ หัวไหล่ และกระดูกสันหลัง ปวดหลัง ปวดเอว

เสริมด วง

สัปดาห์นี้ แนะนำใส่บ าตรพระเช้า ด้วยอาหารกลุ่มยำ

ท่านที่เกิดวันพุธ

สัปดาห์นี้ มีเรื่องที่ยังลังเลหรือต้องตั ดสินใจ มีความกังวลใจกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญ

มีบ างสิ่งบ างอย่ างเข้ามาทำให้ต้องเลือก ต้องตั ดสินใจ

การงาน

สัปดาห์นี้ งานไม่มีความคืบหน้า มีเห ตุชะงักงัน มีความล่าช้า อยู่ในช่วงพักผ่อน หรือรองานอยู่

การเงิ น

สัปดาห์นี้ มีร ายได้พิเศ ษเพิ่มเติมเข้ามาจากร ายได้เดิม อยู่ในช่วงขาขึ้น มีโอกาสได้รับเงิ นพิเศ ษ เงิ นโบนัส

สัปดาห์นี้ สำหรับคนโสด มีโอกาสพบเจอคนถูกใจ ส่วนคนมีคู่ ดูแลเอาใจใส่คนรักดี มีเรื่องเซอร์ไพรส์คนรัก

สุขภาพ

สัปดาห์นี้ ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร

ทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ ริดสีด วง

เสริมด วง

สัปดาห์นี้ แนะนำแบ่งปันอาหารให้สัตว์จร

ท่านที่เกิ ดวันศุกร์

สัปดาห์นี้ มีสิ่งให ม่ ๆเกิ ดขึ้น เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ มีงานให ม่

โปรเจคให ม่ มาท้าทายความสามารถของคุณ

การงาน

สัปดาห์นี้ ใครที่รองานอยู่ให้รออีกนิด ใช้เวลาหน่ อยแต่ได้แน่นอน

การงานต้องใช้ความอดทนอดกลั้น ใช้สติให้มาก อย่ าใจร้ อน

การเงิ น

สัปดาห์นี้ มีข่าวดีในเรื่องเงิ น มีร ายได้เข้าหลายทาง การเงิ นดีขึ้น

มีเก ณฑ์ได้รับของมีค่ า มีโช คลาภ ลาภลอย

ความรัก

สัปดาห์นี้ สำหรับคนโสด ระวังเจอคนมีเจ้าจองเข้ามาพัวพัน

ส่วนคนมีคู่ ระวังความมีเสน่ห์ของคุณจะทำให้ตัวเองปวดหัว

สุขภาพ

สัปดาห์นี้ ระวั งอุบั ติเหตุเกี่ยวกับของมีคม ปัญหาเกี่ยวกับหลัง ตับ และหัวใจ

หรือโร คจากความเครี ยด ไมเกรน

เสริมด วง

สัปดาห์นี้ แนะนำทำบุ ญถวายน้ำดื่ม 21 ข วด