ท องวันนี้พุ่ งสูงมาก เมื่อเที ยบกับที่ผ่ านมา

สำหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อข ายทองในวันนี้ ราคาทองคำประจำวันที่ 10 พ.ค.2564 พุ่งขึ้น 300 บาท เปรียบเทียบ

กับราคาปิดเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณข ายออกที่บาทละ 27,300 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ

สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.32 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,700 บาท ข ายออก 26,800 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,226.80 บาท ราคาข ายออกบาทละ 27,300 บ าท ทั้งนี้ ในส่วน

ของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,816.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 7 พ.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 26,700 บ าท

ข ายออก บาทละ 26,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 26,226.8 บ าท

ข ายออก บาทละ 27,300 บ าท