เผย 2 ร าศี ระวังมีเกณฑ์ข าดทุน

หากพูดถึง หมอช้าง เชื่ อได้เลยว่าทุกคนต้องรู้จัก เพราะเป็นหมอดูชื่อดัง

และมีการดุด วงที่เฉพาะตัวทำให้มีคนสนใจ ดูด วงจำนวนมาก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

เผยกลุ่มร าศี…ต้องเตือน เรื่องการงาน เดือน พ.ค.

เจอความเครียด กดดันสูง โดย 2 ร าศีที่ต้องเตือนเรื่องงาน ได้แก่

ร าศีเมถุน จะเจอความเครียด กดดัน และการเปลี่ยนงานแบบไม่คาดฝันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้น ร าศีนี้

ต้องระวังด วงจะเปลี่ยนงานย้ ายงาน หรือ ตกงาน เดือนนี้จะตัดสินใจอะไรเรื่องการทำงานต้องระวังให้รอบคอบ

บางคนเป้าหมายการทำงานไม่เป็นไปตามต้องการ ติดอุปสรรคปัญหา อาจมีปัญหาสื่อสารเจรจา

ให้ระวังเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ทั้งหมดของปีด วงโดยรวมดี เพียงแต่เดือนนี้อาจทำให้ต้องสะดุดตัวลง

และอีกเรื่องต้องระวังคือเป็นร าศีที่มีโอกาสจะเสีย

เงินเปล่า เช่ น ลงทุนแล้วข าดทุนหรือถูกโกง ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ

ร าศีธนู เป็นร าศีที่ค่อนข้างเหนื่อย เป็นช่วงเวลาต้องทำอะไรในสิ่งไม่ถนัด ลองผิดลองถูก จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในอนาคต

ผ่านเดือนนี้ไปจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เตือนให้ระวังศัตรู คนปองร้า ย รูปแบบโซเชียลใส่ร้า ยหรือมาซึ่งหน้า เดือนนี้อุปสรรคเยอะ

การเริ่มอะไรใหม่ๆต้องเรียนรู้ ต้องอดทน อาศัยประสบการณ์จะผ่านปัญหาในเดือนนี้ไปได้