คน 3 วันเ กิ ดนี้ ด ว งเฮง จะร ว ยไม่ทันตั้งตัว

คนเ กิ ดวันเสาร์

ด ว งชะตามักจะพาลพบคนไม่ดีซะมากพ ร ร คพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้ร ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้มากโบราณท่านว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงานไม่งั้นชะตาชีวิตท่านเจริญย ากร ว ยย ากบอก

เลยเพราะด ว งท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดีจะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดี

คนเกิ ดวันศุกร์

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้เพราะด ว งท่านขึ้นอยู่กับปากเลยปากท่านสามารถพาท่านร ว ยและปากท่านก็สามารถพาท่านจนได้เลย

เหมือนกันด้วยนิ สั ยเป็นคนตรงชื่อไม่ได้คิดอะไรพอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดค ว า มจริงซึ่งค ว า มจริงที่เอ่ยออกไปนั้นคนที่ฟังอาจรับไม่ได้ไม่

พอใจเอาได้ยิ่งถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าที่ให้คุณให้โทษในเ รื่ อ งหน้าที่การเ งิ นเ รื่ อ งเ งิ นดาวน์เ งิ นเดือนท่านจะลำบากเอาได้

คนเ กิ ดวันพุธ

ด ว งชะตาเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอค ว า มช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอทั้งที่ตอนเรา

ลำบากบากหน้าไปหาไปขอค ว า มช่วยเหลือไปยืมกลับพูดจาเสี ย ดสีแขวะเราอ ย่ า งไม่ใยดีอ ย่ า งกับไม่ใช่ญาติช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบาก 3 ครั้งและ

จงร ะวั งให้หนักเพราะท่านด ว งจากไม่เคยมีวันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เ งิ นไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิบล้อถูกห ว ย