มาแล้วเ ลขเ ด็ดมนต์สิ ทธิ์ คอห วยอย่ าพล าด

ง วดที่แล้วก็เพิ่งรับทรั พย์ไปเบ าๆ สำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้ าพ่อใบ้ห วยอย่ าง มนต์สิ ทธิ์ คำสร้อย

ที่ถูกลอตเตอรี่เลขท้ ายสองตัว 56 ไปหล ายใบ เผยที่มาของเ ลขอายุตัวเอง และง วดนี้ มนต์สิ ทธิ์

ก็เอาเ ลขเ ด็ดมาฝากแฟนๆ อีกแล้ว กับภ าพที่ในมือถือนั้นถือลอตเตอรี่เ ลขสวยหล ายชุดใหญ่ พร้อมกับแคปชั่นว่า

“โชว์แล้ว -ำมนต์สิ ทธิ์โอ๊ะห วยมนต์สิ ทธิ์เฉพ าะค นชอบลอตเตอรี่เท่านั้น เลือกเอานะครับ

ชอบเ ลขใหน ถูกหรือไม่ถูกผมก็ไม่รู้ แล้วแต่ว าสน าครับ ง วดนี้ชอบ 20-21-31-30

พ.ศ.เกิ ดผม1964 ตัดเอาเองนะครับ (โปรดใช้วิจ ารณญ าณในก ารช ม)

ระวั งเบิ้ล 44-55 เลข20-21 เป็นเ ลขวันที่ทำกระเป๋าห ายที่สนามบินแต่ได้คืนครับ

มนต์สิ ทธิ์ ใจดีบอกใบ้เ ลขเ ด็ดหลายตัว และมีเมื่อมีคอมเมนต์บอกว่า

“ซื้อต ามไม่ไหวเลยจ้า ขอเด็ดๆตรงๆสักตัวค่ะ มนต์สิ ทธิ์ก็จัดให้ต าคอมเมนต์นี้ว่า “964 ที่ 30 เมษายนวันเกิ ดครับ”

ข้อมูลsanook