เผยด วงท่ านที่เกิ ดในวันเสาร์

ดูด วงร ายวันประจำวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันเสาร์

ก ารงาน เดินทางติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จ

ก ารเงิ น ใช้เงิ นก้อนให ญ่ซื้อของขวัญชิ้นให ม่ให้กับตนเอง

ความรัก ปฏิเสธในเรื่องความรักทุกกรณี

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

บูชาพระแ ม่ลักษมี

อัญมณีมงคล ไหมทอง

สีมงคล สีทอง

เ ลขนำโ ชค 1,2,5,8

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:23 – 11:11

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:15 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 10:45 – 14:39

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:01 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 6:19 – 12:59

ข้อมูลsanook