หมอกฤษณ์เผยนิสัย เนื้ อคู่ของค นเกิ ดทั้ง 7 วัน

ณ์ คอนเฟิร์ม เฉลย นิสัย-เนื้ อคู่ของค นเกิ ดทั้ง 7 วัน

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ทำน ายด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของค นเกิ ดทั้ง 7 วัน ได้แ ก่

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดวันอาทิตย์

จะเป็นค นมาดขรึม ท่าทางสุขุมนุ่มลึก ผู้ชายที่เกิ ดวันนี้ จะไม่ชอบผู้หญิงที่ลักษณะออกแนวโป๊ๆ เปรี้ ยวๆ

จ นเกินไป แต่ไม่ได้ว่าชอบค นเฉื่ อยชา เฉื่ อยแฉะ หรือว่าแต่งตัวแบบปกปิด มิดชิด เป็นค นชอบผู้หญิงที่แต่งตัวแบบกลางๆ

ไม่โป๊ แล้วก็ไม่มิดชิดจ นเกินไป ผู้ชายที่เกิ ดวันนี้จะเป็นค นที่ค่อนข้ างหัวโบร าณสักหน่อย ชอบผู้หญิงรูปร่ างสันทัด

ความรักก็มักจะเจอกันแบบประเภทรักแ รกพบ ประเภทส่งสายต าปิ๊งกันมากกว่า หรือว่าเคยเจอกันมาก่อน เคยเรี ยน

เคยทำงานอยู่ที่เดียวกัน หรือเพื่อนฝูงแนะนำให้รู้จัก ผู้ชายที่เกิ ดวันอาทิตย์เหม าะอย่ างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่เกิ ดวันอังค าร วันพุธ วันพฤหัสบดี

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันอาทิตย์

เป็นค นที่มีความคิดโลดแล่น รวดเร็ว และเป็นค นใจร้อน จุกจิกพอสมควร เนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดในวันอาทิตย์

จะเป็นค นรูปร่ างใหญ่หรือไม่ก็สันทัด ผิวค่อนข้ างจะคล้ำหรือไม่ออกไปทาง 2 สีดำแดงมากกว่า เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดวันพุธ และวันพฤหัสบดีที่สุดเลย

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดจันทร์

เป็นค นอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นค นวิตกกังวลเก่ง แต่ชอบก ารต่อสู้แข่งขัน ผู้ชายที่เกิ ดวันนี้จะเจ้ าชู้และก็ช่ างเลือก

จะชอบผู้หญิงที่มีรูปร่ างสันทัด สัดส่วนดี ผิวข าว เอาใจเก่ง เหม าะกับผู้หญิงที่เกิ ดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันจันทร์

เป็นค นเจ้ าอารมณ์ แต่ก็อ่อนหวานได้เหมือนกัน มีนิสัยร่ าเริง สนุกสน าน มักเลือกผู้ชายที่มีซิกซ์แพ็ค หรือว่าดูล่ำๆ

มีน้ำมีนวล ไม่ชอบค นผอมกะหร่อง ชอบคนเอาใจเก่ง เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดในวันพุธและวันศุกร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดวันอังค าร

มักชอบพูดจ าขวานผ่ าซาก และดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เป็นค นโรแมนติก จะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน นิ่มนวล

ผิวไม่ขาว หรือดำจ นเกินไป แต่ถ้าผิวดำแดงจะถูกใจเป็นพิเศษ ส่วนรูปร่ างไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญ

เหม าะกับผู้หญิงที่เกิ ดในวันอังค าร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันอังค าร

เป็นค นรอบรู้ ช่างเจรจ า แต่จะเป็นค นที่ดื้อรั้น ไม่ค่อยยอมใคร เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดวันพุธ และวันศุกร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดวันพุธ

เป็นค นช่ างคิด ใจกว้าง รู้จักเห็นอกเห็นใจค นอื่น เป็นค นน่ ารัก ชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน แต่งตัวนำสมัย

มักจะปิ๊งเพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนที่ทำงาน แ รกๆ อาจจะไม่ถูกชะต ากัน แต่ต่อไปจะยิ่งซึ้งน้ำใจกันมากยิ่งขึ้น

เหม าะกับผู้หญิงที่เกิ ดวันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันพุธ

เป็นค นที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย และมีเสน่ห์ดึงดูดใจมาก จะชอบผู้ชายที่มีรูปร่ างสูงใหญ่ มีผิวสองสี

หรือผิวดำแดง เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดในวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ครับ

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

ชอบเป็นผู้นำ ช่ างพูด จริงใจ ชอบผู้หญิงที่ค่อนข้ างเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องสวยเลิศเลอนัก

แต่ต้องเป็นผู้หญิงที่มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบผู้หญิงผิวขาว โดยเฉพ าะรูปร่ างอวบๆ จะถูกใจมาก

เหม าะกับผู้หญิงที่เกิ ดในวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันอาทิตย์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

จะเป็นค นถือตัว บ างทีอาจจะดูหยิ่ง แต่ชอบช่ วยเหลือคนอื่น มักมองหาผู้ชายที่สุภาพ นุ่มนวล มีความรู้

มีเกียรติ แต่ถ้าเพื่อนๆ ที่ออกจะโลว์คล าส จะไม่ค่อยถูกใจเธอเท่าไหร่ เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดในวันอาทิตย์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดวันศุกร์

เป็นค นฉล าด พูดจ ามีเสน่ห์ แต่อารมณ์มุทะลุ โก รธง่าย หายเร็ว ชอบผู้หญิงที่เรียบร้อย ไม่ช่างพูดจ นเกินไป

และต้องใจเย็น ทนอารมณ์แปรปรวนของเข าได้ เหม าะกับผู้หญิงที่เกิ ดในวันอังค าร และวันเสาร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันศุกร์

เป็นค นพูดจาอ่อนหวาน รักสวยรักงาม พูดจ าตรงไปตรงมาดี มีนิสัยน่ ารัก ชอบช่ วยเหลือค นอื่น

มักชอบผู้ชายที่มาดขรึมและสุภาพ เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดในวันอังค าร วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้ชายที่เกิ ดวันเสาร์

เป็นค นเด็ดเดี่ ยว แต่หูเบ า เชื่ อค นง่าย ชอบผู้หญิงที่รูปร่ างดูดี สูงโปร่ง ผิวขาว มีเสน่ห์ที่ด วงต าและก ารพูดจ า

เหม าะกับผู้หญิงที่เกิ ดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ด วงชะต า นิสัยและเนื้ อคู่ของผู้หญิงที่เกิ ดวันเสาร์

จะเป็นค นหัวรั้น จีงไม่ค่อยแคร์ใครๆ มักจะปิ๊งแบบฉับพลันมากกว่ามองกันเองเป็นชาติ ชอบค นข้ างผิวขาว

มากกว่าผิวดํา เหม าะกับผู้ชายที่เกิ ดในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ข้อมูลmatichon