ด วงค นเกิ ด6ร าศีอดทนอีกนิดเดือนหน้ าปังแน่

“หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” เปิด 6 ร าศีช่ วงนี้เหนื่อยใจ – เงิ นไม่พอใช้ ขอให้อดทนรออีกนิด เดือนหน้ าปังแน่!!

“หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” หมอดูชื่อดัง เผย 6 ราศี ช่วงนี้เหนื่ อยใจ เงิ นไม่พอใช้

ค นรอบข้ างไม่ได้ดั่งใจ ชีวิตไม่มีความสุข ต้องทนสู้อยู่คนเดียวไม่มีใครช่ วย

อย ากย้ ายงานก็ย้ ายไม่ได้ ภ าระเยอะเกินตัว เดือนหน้ าจะมีเรื่องดี ๆ เข้ ามาขอให้อดทนรอนะครับ โดยทั้ง 6 ร าศี ได้แ ก่

ร าศีมิถุน

ราศีกันย์

ร าศีพิจิก

ร าศีธนู

ร าศีมังกร

ร าศีมีน

ข้อมูลthebangkokinsight