ร า ค าทองวันนี้ ยังคงผันผวน

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตล าดเช้าวันพฤหัสบดี คงที่ โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 25,800 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 26,300

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64 สม าค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ร าค าทองคงที่ ส่งผลให้ ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 25,700 ข ายออกบ าทละ 25,800 บ าท

ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,241.40 ข ายออกบ าทละ 26,300 บ าท.

ข้อมูลthairath