ร าค าทองวันนี้ดิ่งลง150บ าทไม่ซื้อคือพล าด

กรี๊ด! ร าค าทองวันนี้ เปิ ดตล าดดิ่ง 150 บ าท

สมาค มค้ าทองคำร ายงาน ว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.22 น. ร าค าทอง ปรับลด 150 ส่งผลให้

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 24,900 ข ายออกบ าทละ 25,000 บ าท

ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 24,453.08

ข ายออกบ าทละ 25,500 บ าท

ข้อมูลmatichon