5ร าศี ก ารงานพุ่ง ธุ รกิจรุ่ งเรือง

ด วงการงานเดือนมีนาคม 2564 จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน

มาเ ช็กด วงช ะตากับ Horoworld ต้อง 5 ร าศีนี้เลย การงานพุ่ง มีเกณฑ์เ ลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและธุรกิจส่วนตั ว

จะใช่ร าศีของคุณหรือไม่ ตรวจด วงช ะตากันเลยค่ะ

ชาวร าศีพฤษภ (เ กิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน)

ด วงการงานชาวร าศีพฤษภ งานที่คุณขยันทุ่มเทมาตลอดจะออกดอกออกผลแม้จะค่อยๆ ทยอยออกมาก็ตาม

ความเป็นมืออาชีพของคุณจะเป็นที่ชื่นชอบ รักษาสิ่งนี้ไว้จะเป็นโปรไฟล์ และทำให้คุณได้โปรโมต

หรือได้งานใหม่ที่ดีที่คุณต้องการ คนรองานใหม่รออีกนิดนะใกล้ได้แล้ว คนกำลังทำงาน บ างคนอยู่ๆ งานก็หยุดกึ้กไปซะงั้น (ก็จะเป็นแค่ชั่วคร าว)

แต่บ างคนกลับยืดเยื้อเหมือนภาระหน้าที่จะผูกพันไปไม่มีวันสิ้นสุด

เคล็ดลับเสริมด วง : เสริมด วงช ะตาให้เ งินทองคล่องตั ว ควรไปไหว้สักการะพระแม่ธรณี ด้วยดอกไม้หอม และเครื่องหอม

ชาวร าศีเมถุน (เ กิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม)

ด วงการงานชาวร าศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะแบบใด เปลี่ยนงาน หน้าที่ สถานที่ คู่ค้ า ฯลฯ

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้น มีโอกาสดีๆ ความก้าวหน้า เติบโต เลื่อนขั้นตำแหน่ง ความสำเร็จเข้ามา ให้รีบเรียนรู้พัฒนาตนเอง

เป็นช่วงขาขึ้น มีโ ชค จะทำอะไรรีบทำ อาจมีงานส่วนหนึ่งที่สำเร็จอิ่มตัวไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้ว

ได้เวลาปรับหรือก้าวข้ามไปเริ่มในวัฏจักรใหม่ ไปเจริญในสิ่งใหม่ ให้เร่งเรียนรู้พัฒนา

เคล็ดลับเสริมด วง : เสริมด วงช ะตาด้านสัมพันธภาพให้ดีมากขึ้น ควรจะไปไหว้สักการะพระตรีมูรติ ด้วยดอกกุหลาบแดง 9 ดอก

ชาวร าศีพิจิก (เ กิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

ด วงการงานชาวร าศีพิจิก คุณจะได้รับการติ ดต่อเรื่องงาน มีโอกาสได้จับงานใหญ่ เป็นช่วงที่โครงงานกำลังจะสำเร็จ

งานใหม่จะถูกมอบหมาย อาจได้รับการโปรโมตตำแหน่งสูงขึ้น มีความมั่นคงในกิจการ งานมีกำไร

คุณและแนวทางการตัดสินใจของคุณอาจเป็นจุดสนใจของผู้คน ควรไตร่ตรองในสิ่งที่จะทำ

เคล็ดลับเสริมด วง : เสริมด วงช ะตาด้านความร าบรื่นในธุรกิจการงาน ควรไหว้ขอพรกับพระสังกัจจายน์ด้วยดอกไม้สีข าวกลิ่นหอม

ชาวร าศีธนู (เ กิดระหว่างวันที่16 ธันวาคม – 13 มกร าคม)

ด วงการงานชาวร าศีธนู ช่วงนี้งานประดังประเดมา ถึงเจองานย ากแต่เร าก็ยังสามารถมีลู กฮึดต่อได้อีก ควรหลีกเลี่ยงสิ่งบั่นทอน

ให้โฟกัสเฉพาะที่งานไปเรื่อยๆ หมั่นเข้าหาคนหรืออะไรที่เสริมสร้ างกำลังใจเท่านั้น เพร าะจะมีเรื่องดี, โอกาสดีๆ แทรกเข้ามาเป็นระยะ

งานที่ทำไว้ดีย่อมให้ผลดีภายหลัง บ างงานฝ่าฟันลุยมาเหลือแค่ตอบโจทย์ด่านสุดท้ายให้ได้ก็จะสำเร็จ สู้ๆ

เคล็ดลับเสริมด วง : เสริมด วงช ะตาให้เ งินทองไหลมาเทมา ควรไปไหว้ขอพรกับพระสีวลีด้วยน้ำผึ้ง ผลไม้สด และดอกไม้หอม

ชาวร าศีมังกร (เ กิดระหว่างวันที่ 14 มกร าคม – 12 กุมภาพันธ์)

ด วงการงานชาวร าศีมังกร งานปัง ปังปุริเย่ จะพาวเวอร์ฟูลบวกกับโ ชคช่วย มีความกล้าคิดกล้าทำ เป็นช่วงได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง

ได้งานใหม่ถูกใจ ช่วงนี้ควรออกไปติ ดต่อสื่อสารผู้คนให้มากจะเ ปิดโอกาสดีๆ และเ ปิดรับโ ชคเข้ามา มีแววเด่นดัง ให้ร่ าเริง

โชว์ความโดดเด่นจะก้าวหน้าเร็ว ถ้ารู้จักควบคุมพลัง, อัตตาให้พอดี อ่อนน้อมพองาม ตามจังหวะจะโคนเหมาะสม จะทำให้ความรุ่งเรืองยืนย าว

เคล็ดลับเสริมด วง : เสริมด วงช ะตาด้านความเป็นผู้นำ ควรไปไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อศาลหลักเมืองด้วยมะพร้ าวและกล้วยหอม

ข้อมhoroworld