ต้ มอึ่ งพร้ อมท าน ฝีมื อเ ด็กไ ทย ไอเ ดียดี

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ช่อง kruprem เว็บไซต์ยูทูบ ได้โพสต์คลิป

“ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง – สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ.นครร าชสีมา” โดยต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง

ดังกล่าวเป็นผลงานสิ่งประเดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาแผนกอุตสาหกร รมเกษตร

วิทย าลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครร าชสีมา

ทั้งนี้ ในคลิปได้แสดงกร รมวิธีการทำต้มอึ่งตั้งแต่ต้น ตั้งแต่กการจับอึ่ง ไปจนถึงการบรรจุในกระป๋อง

แถมงานนี้หลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ พร้อมชื่นชมไอเดียของนักศึกษาที่นำเอาอาหารพื้นบ้ านใกล้ตัวมาทำเป็นอาหารกระป๋อง

เห็นแบบนี้แล้วก็อย ากจะอุดหนุนน้อง

บ างคนก็ระบุว่ารูปอาหารชัดเจนมาก ไม่ต้องเดาเลยว่าในกระป๋องจะเป็นอะไร พร้อมเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ

พัฒนาผิตภัณฑ์ไปเรื่อย ๆ และทำออกมาเป็นสินค้ าในท้องตลาดเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ข้อมูลsiamnews