5ร าศีก ารเ งินพุ่ งแ รง ทรั พย์พุ่ งห า

เ ปิดลิสต์.. 5 ร าศี ด วงการเ งินสุดปัง มีลาภลอยเข้ามาหา

หยิบจับอะไรก็เป็นเ งินเป็นทองจนต้องบอกว่าเป็น “คนด วงเฮง” เตรียมรับทรั พย์เป๋าตุงได้เลย!

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหร าศาสตร์ชื่อดัง ได้ทำนาย ร าศีที่ด วงดี

โดยเฉพาะด้านการเ งิน มีเกณฑ์ได้รับโ ชคลาภ จะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเ งินเป็นทอง ผ่าน “ยิปซีพย ากรณ์” โดยมีทั้งหมดดังนี้

ราศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย)

มีด วงคนอุปถัมภ์ จะหยิบจับทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือ ร าบรื่นกว่าช่วงที่ผ่านมา การงานก้าวหน้า งานข าย

งานบริการมีความสำเร็จ การเ งินคล่องตัว มีร ายรับเสริม รวมถึงคนที่หยิบยืมคุณไปก็จะกลับมาตอบแทน

ร าศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)

ต้องมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าลงมือทำจะประสบความสำเร็จ ธุรกิจการค้ าร าบรื่น

คุณที่กำลังมองหางานเสริมหรือการเพิ่มร ายได้จะมีจังหวะที่ดี “ไพ่ 4 เหรียญ”

การเ งินมีค่ าใช้จ่ ายจุกจิกอยู่ตลอด แต่ยังเอาตัวรอดได้ ช่วงนี้ยังไม่มีลาภลอยที่ดี

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

เจอเรื่องวุ่นวายตลอด สะสางเองลำบาก ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ธุรกิจการค้ าบริวารให้ความร่วมมือดี

การเ งินมีช่องทางในการทำกำไรที่ดี รวมถึงงานเสริมด้วย มีเกณฑ์ได้ลาภจากความเสน่หา

ร าศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.)

รู้สึกเบื่อบอกไม่ถูก ลองทำกิจกร รมแปลกใหม่ดู จะช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ได้

ช่วงกลางมีจังหวะในการเ สี่ยงการลงทุน “ไพ่ 8 เหรียญ” การเ งิน คิดหรือหยิบจับสิ่งใดในช่วงนี้ได้ผลตอบแทนที่ดี

มีร ายได้เสริมหมุนเวียนเข้ามา จะมีลาภจากคนที่มีอายุมากกว่า

ร าศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.)

ต้องวุ่นวายกับเรื่องของคนนั้นคนนี้ตลอด จะปฏิเสธก็กลายเป็นคนแล้งน้ำใจ

การงานมีการเริ่มต้นที่ดี ต้องมีความเ ชื่อมั่นในตัวเอง “ไพ่ 3 ถ้วย” การเ งินหมุนเวียนคล่องตัว และช่วงนี้จะมีลาภปากลาภท้องบ่อย…

ข้อมูลdailynews