ป รับล งแ ล้ว ร าค าท อง

ร าค าทองวันนี้ (24 มี.ค.) สมาคมค้ าทองคำประกาศร าค าซื้อข ายครั้งแรกของวันปรับลดลงบ าทละ 100 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ ทองรูปพรรณข ายออกที่บ าทละ 25,900 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 9:28 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,300 บ าท ข ายออก 25,400 บ าท ตามประกาศครั้ง

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,847.24 บ าท ข ายออกที่ร าค า 25,900 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,731.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์ สรุปร าค าทองคำ วันที่ 24 มี.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 25,300 บ าท

ข ายออก บ าทละ 25,400 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 24,847.24 บ าท

ข ายออก บ าทละ 25,900 บ าท

ข้อมูลsiamtopic