ร าค าท องป รับขึ้ นแ ล้ว

ร าค าทองวันนี้อังค ารที่ 23 มีนาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด)

เมื่อเวลา 09.26 น. ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์

ที่ตลาดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 4 รอบ รวมร าค าปรับลดลงเล็กน้อย 50 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันอังค ารที่ 23 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 25,300

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,850

รับซื้อบ าทละ 24,801.76

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,350

รับซื้อบ าทละ 25,250

ข้อมูลจาก ราคาทอง