3ร าศีด วงพุ่ งแ รง

ใครไม่ปัง เร าปัง คนเ กิด 3 ร าศีนี้ หมอไก่ พ.พาทินี บอก จะเป็นดาวจรัสฟ้า งานรุ่ง พุ่งแ รงแซงทุกโค้ง

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ด วงช ะต าถือว่ามาแ รงในช่วงนี้ ไม่ต้องเจออุปสรรคเหมือนที่ผ่านมา การงานโดดเด่นและมีโอกาสสมหวังมาก

ด วงเด่นเรื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์ จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลจนประสบความสำเร็จ

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ด วงช ะต าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ว่าจะทำการค้ า ทำธุรกิจ งานประจำ หรือใครที่ยังเรียนอยู่

จะประสบผลสำเร็จดีมาก โดยเฉพาะงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อคนทางไกล

จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จอย่ างดีเยี่ยม โดยรวมถือว่าดีมาก แต่จะเหนื่อยหน่อยเพร าะงานเยอะ

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ด วงของชาวร าศีกุมภ์ปังทุกเรื่อง ไม่ว่างาน เ งิน ความรัก เรื่องแรกคือเรื่องงาน เรียกว่าดีทั้งหมด

อยู่ดีๆ จะมีโอกาสดีเข้ามาในชี วิต จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสมใจ จะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด

ไม่ต้องลำบ ากย ากเย็นเหมือนที่ผ่านมา จะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือ มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ทำให้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆ เรื่องต่อมาคือเรื่องเ งิน เรียกว่าดีมากๆ ฐานะจะขยับไปอีกขั้น จะมีโอกาสในการทำเ งินเข้ามาในชี วิต

เคล็ดลับอัปด วงการงานให้ปัง

1. ต้นไม้บนโต๊ะทำงาน : ต้นไม้หมายถึงการเจริญเติบโต ควรหาต้นไม้ต้นเล็กวางไว้บนโต๊ะทำงาน

ควรเลือกที่มีใบไม่แหลมคม หรือชื่อเป็นมงคล เช่ น ไผ่กวนอิม เป็นต้น จะส่งผลให้การงานก้าวหน้า เจริญเติบโตเรื่อยๆ

2. บริเวณโล่งบนโต๊ะทำงาน : ควรเว้นที่ว่างบนโต๊ะทำงานบ้ าง เพร าะจะทำให้มีโอกาสดีๆ ในเรื่องงานเข้ามาในชี วิต

ติดตามร ายการ “ตะลอนข่ าว” เกาะติดข่ าวสารทุกทิศทั่วไทย กับ 3 พิธีกรอารมณ์ดี

สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. ทางไทยรั ฐทีวี ช่อง 32.

ข้อมูลthairat