6ร าศี ด วงการเ งิน แ ละโ ชคล าภเ ด่นม าก

ปี 2564 ปีฉลูทอง เป็นปีที่ภาพรวมของด วงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เพร าะด วงดาวสำคัญหลายด วงได้มีการย้ ายไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ต่างๆจะเริ่มมีข่ าวดีเข้ามามากขึ้น

ใครมีเกณฑ์จะได้รับทรั พย์จนกลายเป็นเศร ษฐี หรือใครต้องระวังเรื่องการใช้จ่ ายมากเป็นพิเ ศษ

ไทยรั ฐออนไลน์สรุปมาให้ 6 ร าศี บอกได้เลย ปี 2564 ปังแน่นอน

ร าศีกันย์ (Virgo)

ช่วงวันที่ 17 กันย ายน-17 ตุลาคม

ด วงการเ งินชาวร าศีกันย์ ปีนี้จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดี ปลดหนี้ได้

เพร าะจังหวะด วงร ายได้ค่อนข้างดี มีช่องทางหาร ายได้เข้ามาได้มากขึ้น

อีกทั้งยังมีด วงโ ชคลาภที่โดดเด่น ส่วนร ายจ่ ายมีเกณฑ์เ สียเ งินกับเรื่องอสังหาริมทรั พย์

หรือการขยับขย ายที่อยู่อาศัย คงต้องบริหารจัดการให้ดี

ร าศีพิจิก (Scorpio)

ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม

ด วงการเ งินชาวร าศีพิจิก ร ายได้นั้นถือว่าดี ปุ๊บปั๊บรับโ ชค มีเซอร์ไพรส์ทางการเ งินเข้ามา

สำหรับคนที่ชอบลงทุนที่มีความเ สี่ยง จังหวะด วงมีความเฮง แต่ต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วย

ถ้าได้ผลกำไรที่น่าพอใจแล้ว ควรหยุดทันที ไม่เช่นนั้นอาจทำให้พลิกผันกลายเป็นปัญ หาติดลบเ กิดขึ้นได้

ร าศีธนู (Sagittarius)

ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม-14 มกร าคม

ด วงการเ งินชาวร าศีธนูในปี 2564 เรื่องของการเ งินถือว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของปีนี้

จังหวะด วงมีความปัง ร ายได้คึกคัก มีโอกาสได้รับเ งินก้อนจากการทำงานบ างอย่ าง

และสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดีและพลิกฟื้นการเ งินให้กลับมาดีขึ้น

ร าศีมังกร (Capricorn)

ช่วงวันที่ 15 มกร าคม-12 กุมภาพันธ์

ด วงการเ งินชาวร าศีมังกร เรื่องการเ งินปีนี้จะมีร ายได้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามาจากหลายแหล่ง

แถมยังมีด วงโ ชคลาภที่โดดเด่น มีโอกาสได้เ งินได้โ ชคจากเรื่องของอสังหาริมทรั พย์

ที่ดินฯ แต่ด้วยด วงช ะต าในปีนี้จะมีโอกาสลงทุนหลายอย่ าง ถ้าบริหารจัดการเ งินทองไม่ดีอาจจะทำให้เ สียเ งินออกไปได้ตลอดทั้งปีเช่ นกัน

ร าศีกุมภ์ (Aquarius)

ช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม

ด วงการเ งินชาวร าศีกุมภ์ ร ายได้เ งินทองในปีนี้จัดว่าคึกคัก มีช่องทางหาเ งินสร้ างร ายได้หลายช่องทาง

มีโอกาสจับเ งินก้อนใหญ่ สำหรับร ายจ่ าย มีเกณฑ์เ สียเ งินกับร ายจ่ ายในครอบครัว

ขยับขย ายที่อยู่อาศัยและการใช้จ่ ายส่วนตัว แต่บ างครั้งใช้เ งินตามใจตัวเองจะเป็นปัญ หาสำคัญ

ร าศีมีน (Pisces)

ช่วงวันที่ 15 มีนาคม-13 เมษายน

ด วงการเ งินชาวร าศีมีน เรื่องการเ งิน ปีนี้จะมีโอกาสได้ทั้งเ งินทองและโ ชคลาภเข้ามาในหลายช่วงเวลาของปี

ค้ าข ายดี มีกำไรดี มีสภาพทางการเ งินที่มั่นคงสดใสมากขึ้น สำหรับคนที่ชอบเ สี่ยง

ชอบลงทุนเสี่ ยงๆปีนี้ด วงเฮง แต่อย่ าเสี่ ยงจนเกินกำลังตัวเองจะดีที่สุด

อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา

ข้อมูลthairat