ร าค าท องวั นนี้ยั งค งที่

ร าค าทองวันนี้จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด)

เมื่อเวลา 09.25 น. ร าค าคงที่ไม่เพิ่มไม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์

และเป็นร าค าเดียวกันกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 25,300

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 25,300

เรียบเรียง siamtoday