วิ ธียื นยั นตั วตนผ่ านแ อพเ ป๋าตั ง

ความคืบหน้าโครงการ ม.33 เร ารักกัน โครงการช่วยเหลือจากภาครั ฐสำหรับผู้ประกันตนใน

ประกันสังคมมาตร า33 เตรียมแจกเ งิน 4,000 บ าท ซึ่งลงทะเ บียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ที่เ ปิดให้ลงทะเ บียนมาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564

พร้อมทั้งจะเ ปิดลงทะเ บียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิ ทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.

วิธีกดยืนยัน แอพเป๋าตัง เพื่อรับสิ ทธิ์ ม33เร ารักกัน

1. กดอัปเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0

2. กดเ ปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet

3. เลือกเข้าใช้งาน ม33เร ารักกัน กด ยอมรับ ข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯ เป๋าตัง จะขึ้นข้อความ ไม่สามารถใช้สิ ทธิ ม33เร ารักกัน

ได้ในเวลานี้ เมื่อขึ้นข้อความนี้แล้ว ไม่ต้องตกใจ ถือว่าสามารถ ยืนยันตัวตนเร ารักกัน เสร็จสิ้นแล้ว

และสามารถรอรับเ งินโอนงวดแรกวันที่ 22 มี.ค. เป็นต้นไป ตามไทม์ไลน์ที่โครงการกำหนด

5.เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯ เป๋าตังจะขึ้นข้อความ ไม่สามารถใช้สิ ทธิ

ม33เร ารักกัน ได้ในเวลานี้ ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้วันที่ 22 มี.ค.2564 ผู้ประกันตน มาตร า 33 จะได้รับเ งินเยี ยวย า 1,000 บ าท

และเริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ และบริการ ได้แก่

ร้ านธงฟ้าที่ใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงิน ร้ านค้ าคนละครึ่ง และร้ านค้ าเร าช นะ ขณะที่ในครั้งถัดๆ

ไปจะรับเ งินแอพพลิเคชั่นเป๋าตัในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย. และ 12 เม.ย.2564 ครั้งละ 1,000 บ าท

สามารถสะสมไว้ใช้คร าวเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในสัปดาห์ที่ได้รับเ งิน

แต่ต้องใช้สิ ทธิ 4,000 บ าทให้หมดภายใน 31 พ.ค.2564 หากไม่หมดจะถูกตัดสิ ทธิการใช้เ งินที่เหลือทันที

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ ม33เร ารักกัน พรุ่งนี้เตรียมรับเ งินรอบแรก 1,000 บ าทกันได้เลยค่ะ

ข้อมูลsiamstreet