3ร าศี ชี วิตมีคว ามสุ ข ด วงดีขึ้ นทำอะไรก็สำเ ร็จ

3 ร าศี ที่จะมีสิ่งดีๆ เข้ามาชี วิตจะพบกับความสุข พ.พาทินีบอกหลัง 3 ร าศีจมทะเลทุ กข์มานาน

ถึงเวลาแล้ว ด วงช ะต าเปลี่ยนอย่ างแน่นอน ได้แก่

ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ความสุขเพิ่มมากขึ้นแน่นอน เพร าะด วงช ะต าอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น ทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

ช่วงที่ผ่านมามีความทุ กข์ อัดอั้น ไม่ค่อยสบ ายใจ งานติดขัด ก็จะค่อยๆ คลี่คลายไป

ความสุขจะเริ่มเข้ามาแทนที่ การงานมีความสำเร็จสมใจ เรียกว่าด วงขึ้น ทำอะไรก็เฮงไปหมด

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

เป็นอีกร าศีที่ด วงขึ้น จะมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชี วิต ร าศีพฤษภเป็นร าศีแห่งความอดทน ความรอคอย

ต้องรอตลอด แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วเพร าะด วงดีขึ้นแล้วแต่เหนื่อยหน่อยงานจะเยอะ แต่จะสำเร็จสมหวังทุกประการ

หากอย ากทำอะไร อย่ามัวรีรอ ให้รีบจัดการ เพร าะโอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้ว

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

มีโอกาสทางการงานและการเ งินเข้ามาเรื่อยๆ โ ชคดีเข้ามาแถมมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

มีความเจริญก้าวหน้าอย่ างต่อเนื่อง แต่ประเด็นคือน้ำขึ้นต้องรีบตักด วงช ะต าดีในช่วงเดือนนี้

แต่เดือนหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพร าะฉะนั้นโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าไว้

ติดตามร ายการ “ตะลอนข่ าว” เกาะติดข่าวสารทุกทิศทั่วไทย กับ 3 พิธีกรอารมณ์ดี

สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. ทางไทยรั ฐทีวี ช่อง 32

ข้อมูลthairat