ก รมอุตุ ประก าศฉ บับที่3

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุฯ ออกประกาศกรมอุตุฯ

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564)

ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2564 ระบุข้อความว่า ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแ รง กับมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ รวมถึงฟ้ าผ่ า

โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน ตามลำดั บ

จึงขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากพายุฤดูร้อนที่จะเ กิดขึ้น

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเ สียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 21 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ : จ.น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร

นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครร าชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคาม

ภาคกลาง : จ.ลพบุรี และสระบุรี

ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

วันที่ 22 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพร่

น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย ชัยภูมิ นครร าชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง : จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จ.นครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้ : จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่

จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ประชาช นสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุฯด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet