ด วงวันเ กิดทำคุ ณกั บค นไม่ขึ้ น ช่ วยคนอื่ นจนตั วเ องลำบ าก

อาจารย์ออย เผย ด วงวันเ กิด ทำคุณกับคนไม่ขึ้น เอ็นดูเขาเอ็นเร าข าด

ใครขอให้ช่วยก็สงสารไปหมด ช่วยเหลือเขา จนตัวเองลำบาก เลิกแคร์คนอื่นได้แล้ว

อาจารย์ออย เผยในเพจ ด วง 12 ร าศี ถึงดวงวันเ กิดที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น

เอ็นดูเขาเอ็นเร าข าด ใครขอให้ช่วยก็สงสารไปหมด ช่วยเหลือเขา จนตัวเองลำบาก เลิกแคร์คนอื่นได้แล้ว

สำหรับด วงวันเ กิด 4 วัน ประกอบด้วย

วันอังค าร

วันพฤหัส

วันเสาร์

และวันอาทิตย์

โดยทั้ง 4 วันนี้ ทำคุณกับคนไม่ขึ้น เอ็นดูเขาเอ็นเร าข าด ใครขอให้ช่วยก็สงสารไปหมด ช่วยเหลือเขา จนตัวเองลำบาก เลิกแคร์คนอื่นได้แล้ว

ข้อมูลkhaosod