ศคบ อ นุมั ติ ส งกร านต์ เ ดินท างข้ ามจังห วัดได้

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มี.ค. ที่ทำเนียบรั ฐบ าล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

16 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะ ครม. แถลงด่วนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า ครม.นัดพิเศษ มีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และย้ำว่าทุกคนอย่าทำผิดกฎหมาย (เบื้องต้น) PHOTO BY GOVERNMENT HOUSE

และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.)

ชุดใหญ่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการขย ายเวลาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค.

ซึ่งศบค. มีมติ ไม่อนุญาตให้สาดน้ำ เล่นนํ้า ในช่วงเทศกาลสงกร านต์2564 แต่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้

เดินทางกลับบ้ าน

ทั้งนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่รกระจายของ CV-19 (ศบค.)

สรุปภาพรวมการประชุม ศบค. ว่า สงกร านต์ 2564 เน้นให้ทำประเพณีสงกร านต์อาทิ ทำบุญ ตักบ าตร รดน้ำดำหัว ไหว้ญาติผู้ใหญ่

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

สำหรับข้อห้ามที่ขอให้งด คือ ห้ามเล่นน้ำ สาดน้ำ ห้ามประแป้ง ห้ามจัดแสดงคอนเสิร์ต ห้ามจัดปาร์ตี้โฟม

ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดความเ สี่ยงในการแพร่กระจายของ CV-19 โดยเน้นให้ประชาช นเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว

ด้วยการเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ยังคงต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมในการทำกิจกร รมต่างๆอยู่

อย่ างไรก็ตาม สงกร านต์ปีนี้ ให้เดินทางกลับบ้ านได้ แต่ควรทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet