ท องวั นนี้ป รับลดลงแ ล้ว

ร าค าทองวันนี้ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด)

เมื่อเวลา 09.33น. ปรับลดลง 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดี

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 4 รอบ รวมร าค าปรับขึ้น 100 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,850

รับซื้อบ าทละ 24,801.76

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,350

รับซื้อบ าทละ 25,250

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 25,300

ร าค าทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 1,731 ดอลลาร์ หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 5.4 ดอลลาร์

สู่ระดั บ 1,732.5 ดอลลาร์ เนื่องจากได้รับแ รงหนุนหลังจากธนาค ารกลางสหรั ฐ (เฟด)

ส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ยจนถึงปี 2566 และนอกจากนี้ การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรั ฐ เป็นอีกปัจจัยหนุนต่อตลาดทองคำ

ร าค าทองคําฮ่องกงเ ปิดตลาดเช้านี้ลดลง 60 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดั บ 16,040 ดอลลาร์ฮ่องกง

ร าค าทองวันนี้ล่าสุด(19/03/2564)

ร าค าทองตามประกาศสมาคมค้ าทองคำ

ข้อมูลsiamtopic