ร าค าท องล่าสุ ดวั นนี้

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า

สมาคมค้ าทองคํา ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.28 น. พุ่งขึ้น 150 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันพุธ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 4 รอบ

รวมร าค าปรับขึ้น 100 บ าท และล่าสุดเวลา 09:40 น. ปรับขึ้นอีก 50 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,950

รับซื้อบ าทละ 24,892.72

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,450

รับซื้อบ าทละ 25,350

ประกาศครั้งที่ 2

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,000

รับซื้อบ าทละ 24,938.20

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,500

รับซื้อบ าทละ 25,400

เรียบเรียง siamtoday