เ ตรียมรั บมื อพ ายุฤดูร้ อน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ข่ าวช่องวันได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรมอุตุฯ เผยช่วงวันที่ 21-22 มีนาคม

มวลอากาศเย็นจากจีนลงมาปะทะอากาศร้อน จะทำให้เ กิดเป็น ‘พายุฤดูร้อน’ มีพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโชกแ รง และจะมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้น

ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบต่อไป

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า จากการตรวจสอบการพย ากรณ์อากาศ ในช่วงวันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นไป

อุ ณหภูมิหลายจังหวัดในภาคอีสานตอนบน จะลดลง 5-7 องศาฯ อุ ณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 องศาฯ

ภาพจาก ข่ าวช่องวัน

อย่ างไรก็เตรียมรับมือ ช่วงวันที่ 21-22 มีนาคม

งานนี้เรียกได้ว่าทั้งหนาวทั้งฝนเลยทีเดียว

ขอบคุณ ข่ าวช่องวัน และกรมอุตุฯ