ถู กตั ดสิ ทธิเร ารักกั นเพร าะคนในบ้ าน

เรียกได้ว่าเป้นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก

หลังหนุ่มตัดพ้อถูกตัดสิ ทธิโครงการ ม.33 เร ารักกัน เนื่องจากคนในครอบครัวนำเ งินมาฝากในบัญชีทำให้มีเ งินเกิน 500,000 บ าท

อย ากทร าบว่าสามารถชี้แจงหรือเรียกร้องอย่ างไรได้บ้ างหรือไม่ โดยเขาได้ตั้งกระทู้บนเว็บไซต์พันทิป ตั้งชื่อกระทู้ว่า

ม.33 เร ารักกัน ถ้าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเค้ าเอาเ งินมาฝากในบัญชีเร าทำให้เกิน 500,000 บ าท นี่เค้ าให้ชี้แจงได้ไหมครับ

คือครอบครัวทำงานรับจ้าง แล้วที่บ้ านมีแต่คนแก่ รับเ งินมาก็เอาเ งินสดฝากเข้าบัญชีชื่อเร า

ให้เร าดูแลร ายรับ-จ่ ายแทน โดยใช้แอพของธนาค ารโอนทำร ายการให้ เนื่องจากใช้แอพกันไม่เป็น

ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ยอดเ งินของเร าเกิน 500,000 บ าท แบบนี้สามารถเรียกร้องที่เร าจะรับเ งิน 4000 บ าทได้ไหมครับ

ข้อมูลsiamtopic