ส าวด วงดี ถูกร างวั ล12 ล้ าน

วันที่ 16 มี.ค.64 จากกรณี นางนิภา กันแม้น อายุ 44 ปี แม่ม่ายลูก 4

ชาวบ้ านซับเม็ก หมู่ 3 ต.โคคลาน อ.ตาพระย า จ.สระแก้ว พบ กลายเป็นเศร ษฐีคนใหม่

หลังถูกลอตเตอรี่ 12 ล้านบ าท โดยบรรยากาศที่บ้ าน ได้มีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้ านมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ธนาค ารกรุงไทยสาขาตาพระย าที่มาคอยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเ งินต่างๆ

นางนิภา เ ปิดเผยว่า ตนได้ไปทำธุระที่ตัวตลาดอำเภอตาพระย า และซื้อลอตเตอรี่ที่แผงหน้าธนาค ารกรุงไทย

สาขาอำเภอตาพระย า โดยซื้อเลขรหัสบั ตรเอทีเอ็ม 522 แต่คนข ายบอกไม่มี มีแต่ 422 ซึ่งเหลืออยู่แค่ 2 ใบ

จึงซื้อเก็บไว้ แล้ววันนี้ก็มานั่งลุ้นการถ่ายทอดสด ซึ่งรางวัลที่ 1 ตรงกับลอตเตอรี่ของตน

ทำให้ตนดีใจตะโกนลั่นบ้ าน จนเพื่อนบ้ านต้องเข้ามาดู

ซึ่งเ งินส่วนหนึ่งจะนำไปใช้หนี้และเก็บเป็นทุนการศึกษาลูกๆ รวมทั้งสร้ างบ้ านที่อยู่อาศัย

และนำไปทำบุญ ส่วนอาชีพรับจ้างก็ยังจะทำอยู่ต่อไป และจะไปขึ้นเ งินวันไหนนั้นจะต้องปรึกษากับญาติพี่น้องอีกทีก่อน

ข้อมูลsiamtopic