โ นเ กีย ป ลดพนั กง านหล ายอั ตร า

บีบีซี ร ายงานว่า โนเกีย บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของฟินแลนด์

จะลดตำแหน่งทั่วโลกระหว่าง 5,000-10,000 ตำแหน่ง ในอีก 2 ปีข้างหน้า

เป็นการลดค่ าใช้จ่ ายลง 600 ล้านยูโร หรือเกือบ 22,000 ล้านบ าท

เพื่อนำมาเป็นทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อไล่ตามคู่แข่ง รวมถึงโครงสร้ างพื้นฐานดิจิตอลและการประมวลผลบนคลาวด์

ตอนนี้โนเกียมีพนักงานทั่วโลก 90,000 คน ใน 100 ประเทศ (จนถึงปี 2561)

และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ลดพนักงานไปแล้วหลายพันตำแหน่ง แม้จะไม่มีความชัดเจนว่าที่ไหนบ้ างจะได้รับผลกระทบ

แต่ในส่วนอังกฤษ โนเกียจะลดตำแหน่งงาน 96 ตำแหน่ง

ส่วนที่ ฟินแลนด์ น่าจะกระทบตำแหน่งงานร าว 300 ตำแหน่ง

ส่วนใหญ่มาจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเฮลซิงกิ ตามข้อมูลของผู้แทนสหภาพแ รงงาน ขณะที่ ฝรั่งเศส

จะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดตำแหน่งงานครั้งล่าสุด เนื่องจากเมื่อปี 2563

เคยถูกลดตำแหน่งไปแล้วมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง

ด้าน นายเปกกา ลุนด์มาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริการโนเกีย ระบุ

จะไม่นำการตัดสินใจที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงานมาใช้โดยเ ด็ดข าด

สิ่งสำคัญอันดั บแรกคือต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการสนับสนุนผ่านกระบวนหารือเกี่ยวกับการเลิกจ้างงาน

นายลุนด์มาร์กขึ้นดำรงตำแหน่งซีอีโอโนเกียเมื่อปีที่แล้ว และปรับเปลี่ยนโครงสร้ างบริษัทเพื่อเพิ่มศักยภาพของโนเกียต่อคู่แข่งอื่นๆ

เช่ น อีริคสัน ของสวีเดน และ หัวเว่ย ของจีน หลังจากที่โนเกียเผชิญความผิดพลาดจากการบริหารก่อนหน้านี้

ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 5G ของโนเกีย และหุ้นของโนเกีย

ทั้งนี้ โนเกียครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก

แต่ไม่สามารถจับกระแสความนิยมโทรศัพท์มือถือจอสัมผัสและใช้อินเตอร์เน็ตได้ทัน เช่ น ไอโฟน ของแอปเปิ้ล

และ กาแลกซี่ ของ ซัมชุง ที่เข้ามาแทนที่โนเกียอย่ างสิ้นเชิงในเวลานั้น จนโนเกียต้องข ายธุรกิจโทรศัพท์มือถือให้

ไมโครซอฟท์ และหันมาเน้นที่อุปกรณ์โทรคมนาคม ก่อนกลับมาทำข้อตกลงลิขสิ ทธิ์สำหรับโทรศัพท์มือถือแบรนด์โนเกียอีกครั้ง

ข้อมูลsiamtopic