ค อห วยส่ องเ ลข ห ลักกิโลที่ห ลวงต าบุ ญชื่ นธุด งค์ผ่ าน

สำหรับคนที่กำลังมองหาเลขที่จะเอาไว้ลุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 64

ยังไม่รู้จะซื้อเลขอะไร เรียกได้ว่าเลขกับคนดังเป็นของคู่กันบ างคนซื้อตามดาร าบ้ าง

บ างคนซื้อตามพระดังๆ เ ชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำหรับหลวงต าบุญชื่น

พระแท้ที่ออกเดินธุดงค์ ไม่รับปัจจัยรับเพียงแค่น้ำดื่มเท่านั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม เพจ แบ่งปัน ได้โพสต์คลิประบุว่า

หลวงต าบุญชื่นท่านยืนดูหลักกิโลที่บ้านนาเจ ริญ(คลิปนี้ด วงใครด วงมันนะครับ)

โ พสต์ดังกล่ าว

หลวงตาเดินเร็วและแข็งแ รงมากๆ

อ นุโม ทนาสาธุหลวงต าบุญชื่น

ล่าสุด เพจ เลขเ ด็ด เลขมาแ รง เลขดัง สลาก๕ภาค ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ขอบคุณ เพจแบ่งปัน และ เลขเ ด็ด เลขมาแ รง เลขดัง สลาก๕ภาค